GDPR - adatvédelmi tájékoztató

A következő személyes adatokat kezeljük

 • azonosító adatok, különösen a nevet és vezetéknevet, felhasználónevet és jelszót, esetleges személyazonosító igazolvány számot, azonosító számot és áfa számot, vállalkozó esetében,
 • kapcsolattartási adatok, amelyek olyan személyes adatokat jelentenek, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel, különösen az Ön e-mail címe, telefonszáma, szállítási címe, számlázási címe és a közösségi hálozat adatai
 • megrendelés részletei, amelyek tartalmazzák különösen a megrendelt áruk és szolgáltatások részleteit, a szállítás és fizetés módját, beleértve a fizetési számla számát, valamint a panaszok részleteit,
 • információk a webhelyen tanúsított viselkedéséről, beleértve a mobilalkalmazásunkon keresztüli megtekintéseket is, különös tekintettel a megtekintett árukra és szolgáltatásokra, a linkekre, amelyekre kattint, a weboldalunkon való tartózkodása és a képernyő görgetésének módja, valamint az eszközzel kapcsolatos információk ahonnan megtekinti a weboldalunkat, például az IP-címet és az abból származó helyet, az eszköz azonosítását, annak műszaki paramétereit, például az operációs rendszert és annak verzióját, a képernyő felbontását, a használt böngészőt és verzióit, valamint a cookie-kból és hasonlóakból nyert adatokat az eszközök azonosítására szolgáló technológiákkal,
 • információk az Ön által tanúsított viselkedésekről az általunk küldött üzenetek olvasása során, különös tekintettel az üzenetek nyitvatartása hosszára, valamint információk arról az eszközről, amelyen üzeneteket olvas, például IP-cím és származtatott hely, az eszköz azonosítása, annak műszaki paraméterei, például az operácós rendszer és annak verziója, a képernyő felbontása, a böngésző és annak verzója használata,
 • származtatott adatok, amelyek a beállitásaiból származtatott személyes adatokat, a tőlünk vásárolt árukra és szolgáltatásokra vonatkozó adatokat, a webes magatartása adatait és a magának küldött e-mailek elolvasásakor tanúsított magatartás adatait, különösen az Ön nemére, életkorára, pénzügyi helyzetére, vásárlási magatartására és a különféle árukhoz és szolgáltatásokhoz való viszonyára vonatkozó információk,

Hozzáférési jog,

Egyszerűen fogalmazva: Önnek joga van tudni, hogy milyen adatokat dolgozunk fel Önről, milyen célból, meddig, mikor gyűjtyük az Ön személyes adatait, kinek továbbítjuk azokat, kinek van hozzáférése rajtunk kívül és egyéb jogokkal rendelkezik személyes adatainak feldolgozása során. Mindezt ebben a dokumentuman tudhatja meg – Adatvédelmi szabályzat. Ha azonban nem biztos abban, hogy milyen személyes adatokat kezelünk Önről, megkérhet minket, hogy erősítsük meg, hogy feldolgozzuk-e az Ön személyes adatait, és ha igen, akkor joga van hozzáférni ezekhez az információkhoz. A hozzáférési jog részeként kérheti tőlünk a feldolgozott személyes adatok egy példányát ingyenesen, a többi példány pedig már fizetendő.

A helyesbítés joga

Tévedni emberi. Ha úgy látja, hogy az Önről feldolgozott személyes adatok pontatlanok vagy hiányosak, akkor jogában áll, hogy azokat indokolatlan késedelem nélkül kijavítsa vagy kiegészítse.

Törlési jog

Bizonyos esetekben joga van személyes adatainak törlésére. Személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül töröljük, ha a következő okok bérmelyike teljesül:

 • már nincs szükségünk az Ön személyes adataira azokra a célokra, amelyekre azokat feldolgoztuk,
 • visszavonja hozzájárulását a személyes adatok feldolgozásához, amelyek kezeléséhez az Ön beleegyezése szükséges, ugyanakkor nincs más okunk arra, hogy miért kell folytatnunk ezen adatok feldolgozását
 • érvényesítheti jogát, hogy kifogást emeljen az olyan személyes adatok kezelése ellen, amelyeket jogos érdekeink alapján dolgozunk fel, és úgy találjuk, hogy már nincsenek olyan jogos érdekeink, amelyek indokolttá tennék az ilyen feldolgozást, vagy úgy gondolja, hogy a személyes adatok általunk végzett feldolgozása már nem felel meg az általánosan kötelező előírásoknak.

Kérjük, ne feledje, hogy a törlési jog azonnali adat törlést nem biztosít. Ez a jog nem teszi lehetővé, hogy személyes adatainak feldolgozása jogi követeléseinek megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges legyen.

A feldolgozás korlátozásának joga

Bizonyos esetekben a törlés jogán túl gyakorolhatja a személyes adatok feldolgozásának korlátozására vonatkozó jogot is. Ez a jog lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben kérje személyes adatainak megjelölését, és hogy ezek az adatok ne legyenek további feldolgozási műveletek tárgya. Ebben az esetben azonban nem véglegesen (mint a törlési jog esetében), hanem korlátozott ideig. Korlátoznunk kell a személyes adatok feldolgozását, ha:

 • tagadja a személyes adatok pontosságát, mielőtt megállapodnánk a helyes adatokról, személyes adatait megfelelő jogi alap nélkül (pl. azon túl, amit feldolgoznunk kell), de Ön csak az ilyen adatok törlését fogja prioritásként kezelni (pl. ha jövőben ilyen adatokkal szolgál számunkra),
 • már nincs szükségünk személyes adataira a feltüntetett feldolgozási célokból, de Ön azt kéri, hogy meghatátozza, érvényesítse vagy megvédje jogi követeléseit, vagy tiltakozik a feldolgozás ellen. Ha kifogása indokolt, kötelesek vagyunk korlátozni az Ön személyes adatainak feldolgozását.

A hordozhatóság joga

Önnek joga van megszerezni tőlünk minden olyan személyes adatot, amelyet Ön rendelkezésünkre bocsátott, és amelyet az Ön beleegyezése és a szerződés teljesítése alapján dolgozunk fel. Személyes adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban juttatjuk el Önhöz. Annak érdekében, hogy az Ön kérésére könnyen továbbítsuk az adatokat, csak elektronikus adatbankunkban automatikusan feldolgozható adatokról lehet szó.

A feldolgozás elleni kifogás joga

Önnek joga van kifogást emelni a személyes adatok feldolgozása ellen, amely jogos érdekünk alapján történik. Marketing tevékenység esetén minden továbi nélkül leállítjuk az Ön személyes adatainak feldolgozását, más esetekben ezt megtesszük, kivéve, ha indokolt okunk van az ilyen feldolgozás folytatására.

Panasz benyújtásának joga

A jogok fenti módon történő gyakorlása nem érinti az Ön jogát arra, hogy panaszt nyújtson be az illetékes felügyeleti hatóságnál. Ön gyakorolhatja ezt a jogot, különösen, ha úgy gondolja, hogy az Ön személyes adatait illetéktelenül vagy az általánosan kötelező jogi előírások megsértésével kezeljük. Panaszt nyújthat be a személyes adatok általunk végzett feldolgozása ellen a Személyes Adatvédelmi Irodában, amely a Hraničná 4826/12 820 07 Ružinov címen található.