Cestovanie do Veľkej Británie a Írska po 1.1.2012

Zviera musí byť:

  • označené mikročipom (tetovanie nie je postačujúce)
  • platne očkované proti besnote povereným veterinárnym lekárom - očkovanie je platné 21 dní po vakcinácii, ktorá bola vykonaná na už mikročipom označenom zvierati, ktoré je staršie ako 3 mesiace (dátum označenia mikročipom musí byť skorší ako dátum vakcinácie)
  • sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa, vydaným poverený veterinárnym lekárom
  • ošetrené povereným veterinárnym lekárom proti echinokokóze (odčervené) minimálne 24 a maximálne 120 hodín (5 dní) pred vstupom na územie Veľkej Británie,

(odčervenie spočíva v podaní lieku obsahujúceho primeranú dávku prazikvantelu alebo farmakologicky účinných látok, ktoré samy osebe alebo v kombinácii s inými účinnými látkami dokázateľne znižujú zamorenie príslušného hostiteľského druhu dospelými a nedospelými črevnými formami parazita Echinococcus multilocularis )

  • ošetrenie proti echinokokóze nie je potrebné ak zviera prichádza z Fínska, Írska alebo Malty
  • ošetrenie proti kliešťom už nie je potrebné

Po odoslaní objednávky cez formulár na webe (https://www.pet-trans.eu/objednavka) je nutné čím skôr uradiť zálohu 50,- EUR alebo 50,- GBP prevodom na účet alebo osobne v kancelárií. Platba za zálohu musí byť pripísaná na náš účet, alebo doručená osobne najneskôr do 7 dní odo dňa odoslania objednávky! Ako prepravca si vyhradzujeme právo počas cesty audio-vizuálne zaznamenať zvieratko a použiť materiál na naše marketingové účely.